Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Το χωριό και ο κόσμος του (4) …..Απο τα χρόνια του προπερασμένου αιώνα μέχρι τις μέρες μας..

Tον προπερασμένο αιώνα η επιλογή των επωνύμων φαίνεται να ηταν πιο ελαστική από σήμερα και οι άνθρωποι με απλούστερες διαδικασίες να το άλλαζαν. Προκύπτει στο διάβα του χρόνου, επώνυμα να αλλάζουν, προσωνύμια (παρατσούκλια όπως λέμε) να γίνονται επώνυμα, άτομα τις ιδίας οικογένειας να έχουν διαφορετικά επώνυμα από «λάθος» εγγραφή στο Μητρώο και μόνο (τόσο απλά!!). Η να ίσχυε το είσαι όποιος δηλώσεις…
Ετσι στο έγγραφο του 1891 που παρουσιάζεται στη συνέχεια προκύπτει ότι στη “δημόσια επ ακροατηρίω” (συνεδρίαση) του ειρηνοδικείου Ευρυτανίας « ενεφανίσθησαν αυτοπροσώπως ο Νικόλαος Τσίρος κάτοικος Μεγάλου Χωριού ως ενάγων και οι Γεώργιος Γιαννόπουλος πρωτοφειλέτης και Ιωάννης Κομματάς αλληλέγγυος εγγυητής αυτού, κάτοικοι Ψιανών…»
Το επώνυμο Γιαννόπουλος δεν προκύπτει από άλλα έγγραφγια το χωριό μας Ηταν λάθος ή «μεταβατικό» στην μετεξέλιξη του Γιολδάσης σε Γιαννακόπουλος και να χρησιμοποιήθηκε για λίγο, αφού πρόκειται για τον Γεώργιο Γιαννακόπουλο, ο οποίος αναφέρεται σωστά στο αποδεικτικό του ίδιου χρόνου (1891) που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος.
Αντίθετα παρατηρούνται από τότε σταθερές και «αυστηρές» δομές στη λειτουργία του κράτους: Τα δικαστήρια λειτουργούν πλήρως οργανωμένα και με όλους τους τύπους , «….. Εις βεβαίωση τούτον συνετάγη η παρούσα έκθεσις ήτις αναγνωσθείσα υπεγράφει παρ εμού, του υπογραμματέως και του ενάγοντος των εναγόντων ομολογούντων άγνοιαν γραμμάτων». Τα πράγματα είναι απλά: Δεν ξέρετε εσείς γράμματα; Τα υπογράφω εγώ ! Τι «εξουσία» είμαι!
Και όλα αυτά γίνονται «… εν ονόματι του βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Α», ενώ για την υλοποίηση της απόφασης η «έκθεσις» καταλήγει με το :
«Εντέλλεται προς πάντα μεν κλητήρα να εκτελέση ζητηθείς την παρούσαν , προς πάντας τους εισαγγελείς να ενεργήσουσι τα καθ εαυτούς και προς άπαντας τους Διοικητάς και άλλους αξιωματικούς της δημοσίας δυνάμεως να δώσωσι χείραν βοηθείας όταν νομίμως ζητηθώσιν.»
Εκατόν είκοσι χρόνια μετά, πόσο αυτά έχουν αλλάξει;;

Γιάννης Γιαννακόπουλος
( Δημοσιεύθηκε στους ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΛΑΛΟΥΣ -τεύχος 131)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου