Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

Το χωριό και ο κόσμος του (3)

…..Από τα χρόνια του προπερασμένου αιώνα μέχρι τις μέρες μας..
(από το οικογενειακό μας αρχείο)

Για την περίοδο του προπερασμένου αιώνα , δεν έχουμε πολλά στοιχεία για το χωριό μας. Οι πληροφορίες μας προέρχονται κυρίως από τις απογραφές και από τους εκλογικούς καταλόγους. Από τις απογραφές έχουμε τον αριθμό των κατοίκων του και από τους εκλογικούς καταλόγους ονόματα (ονοματεπώνυμα) εγγεγραμμένων. Δεν έχουμε πληροφορίες για τα «άλλα» τα καθημερινά, προβλήματα. Αυτά που δημιουργούνται σε κάθε κοινωνία: Υποχρεώσεις , προστριβές , διαφωνίες,… Κάποια από αυτά τα λύνανε μόνοι τους ( όπως με τους εκτιμητές, που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο.) Για τα πλέον «σοβαρά», ανελάμβανε το κράτος «δια των οργάνων του» να αποκαταστήσει την ισορροπία. Κάπως έτσι φαίνεται να ήταν τα πράγματα.
Το 1891 λοιπόν, « την δεκάτην εκτην 16 του μηνός Δεκεμβρίου 1891 ενεακοστού πρώτου έτους ημέραν Δευτέραν και ώραν 4 μμ», αρμόδιος δικαστικός «κλητήρ των εν Μεσολογγιω Πρωτοδικών» φθάνει στα Ψιανά, να επιδώσει «αντίγραφο εξ απογράφου εκτελεστού πίνακα …κυρηχθέντος εκτελεστού υπό του Γραμματέως Καλλινδρομιτών» , «προς την κοινότητα ψιανών αποτελούμενη εκ των μελών..» για να πληρώσουν κάποιο χρέος. Στο αποδεικτικό επίδοσης υπάρχει καταγραφή αυτών που αποτελούσαν την Κοινότητα Ψιανών, η οποία θα πρέπει να είναι αντιγραφή του πίνακα που κηρύχθηκε εκτελεστός από το Γραμματέα Καλλινδρομιτών. Πρόκειται για τις οικογένειες (τους αρχηγούς των οικογενειών) που ζούσαν τότε στο χωριό και στους οικισμούς Αμπέλια, Παλιοχώρι και Κομματέϊκα και όχι για μεμονωμένους κατοίκους . Δεν ξέρουμε αν είναι όλες οι οικογένειες . Αυτοί που αναφέρονται και με τη σειρά που αναφέρονται ότι αποτελούν την Κοινότητα Ψιανών είναι :
1/Δ.Α.Σκλαβούνος 2/ Ν.Χ. Σκλαβούνος 3/ Αθ.Γ. Κοντός 4/ χηρ.Κρέτση 5/ Δ.Α.Κοντός , 6/ Ιωαν. Βράχας , 7/ Π.Α. Κρέτσης, 8/ Σ.Γ. Κοντός , 9/ Αθ. Δ. Μαντζής, 10/ Ανδ.Ιω. Ασημάκης , 11/Αν.Α. Μωρίκης, 12/ Σ.Κ. Κοντός ,13/ Αθ.Γ. Κρέτσης , 14/ Ελ. Κατσαρός, 15/Δ.Ν.Κοντός , 16/ Ν. Κατσαρός , 17/ Ιω. Ασημάκης , 18/ Δ.Ν. Κρέτσης , 19/Κων.Δ. Κρέτσης, 20/ Ιω Κ. Κοματάς, 21/Θεοδ. Κ. Φώλος, 22/ Ν. Φώλος , 23/ Ν.Αν Τσουλάκης , 24/ Λαζ. Κ. Τσουλάκης, 25/ Ιω.Π. Κοντός, 26/Αθαν. Φώλος, 27/Ν.Γ. Κοντός , 28/Αθ. Ν. Κοντός, 29/ Δ. Ιω. Κρέτση, 30/Δ.Α. Μωρίκης, 31/ Αικατερίνη χήρα Α. Ζάγκα, 32/Σπ.Φώλος, 33/...Φώλος, 34/Αριστ. Γιαννακόπουλος, 35/Αθ. Ν. Κοματάς, 36/Αικατερίνη χήρα Γ. Κοντού, 37/ Γ. Γιαννακόπουλος και 38/ Αθ. Κ. Γιαννακόπουλος , κατοίκους Ψιανών.
Η καταγραφή αυτή αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο - πηγή για τις οικογένειες που ζούσαν στο χωριό και την αναζήτηση του γενεαλογικού μας δένδρου. Ίσως βοηθήσει.
(Να αναφέρουμε ότι υπάρχει σημείωση εξόφλησης του (αναλογούντος) χρέους με υπογραφές, που έγινε την 15 Μαΐου 1894, ένα χρόνο μετά το «δυστυχώς επτωχεύσαμε» της χώρας μας ).

Γιάννης Γιαννακόπουλος
( Χωριάτικοι Αντίλαλοι, τεύχος 129)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου